FRUKT &
HARDANGERSIDER

Siderproduksjon i Hardanger bygger på lange tradisjonar. På Syse Gard er sideren produsert slik den tradisjonelt vart laga - spontangjæra.

Sommarkafe åpen. Se opningtidar

Sommarkafe åpen. Se opningtidar

Prøv vår sider.

Aroma: Søt, av Aroma eple.

Kjedlar: Halvtørr, av Gravenstein eple.

Sumar: Tørr, av Summered eple.

På Syse Gard har ein tatt vare på dei gamle tradisjonane for foredling av råvarene på garden. I gardsutsalet finn ein hermetisk frukt, syltetøy og chutney for ein kvar smak.

Sommarkafe åpen. Se opningtidar

Sider frå hardanger

Om lag 8000 frukttre omkransar Syse Gard og legg grunnlaget for det som vert produsert på garden.