KJØT frå 
LOKALE LAM

Lamma me brukar til foredling vandrar gjennom sommaren frå 600-1200moh. Dette er ressursar det ellers ville vore vanskelige å utnytte, og dermed sikrar ein matsikkerheit og sjølvforsyning.

Me nyttar heile lammet i vår produksjon. Du kan få stykningsdeler og produkt frå alle delar av lammet. Ferskt eller foredla i form av salting og røyking.