TRADISJON
sidan 1888

I dag er det 5. og 6. generasjon som driv Syse Gard. Om du kjem på besøk i tunet er det Gro og Hans eller Erling jr du møter.

Syse Gard ligg i Ulvik, ei bygd innerst i Hardangerfjorden, som går under tilnavna

"Perla i Hardanger"

eller

"Den fruktbare omveg".

Syse Gard er ein bratt vestlandsgard som ligg flott plassert i sydhellinga. Det gjer garden spesielt godt egna til produksjon av frukt.

Tradisjon sidan 1888.

Hans og Helena - Kjøpte garden i 1888, og bygde opp dei fyrste husa.

1888

Hans og Helena - Kjøpte garden i 1888, og bygde opp dei fyrste husa.

Synnøva og Johannes - Dyrka garden og la grunnlaget for gardsdrift

1910

Synnøva og Johannes - Dyrka garden og la grunnlaget for gardsdrift

Hans og Kari - Dreiv med frukt og dyr

1950

Hans og Kari - Dreiv med frukt og dyr

Erling og Synnøva - Oppgraderte løa og bygde nytt bustadhus og redskapshus, fornya frukthagen

1990

Erling og Synnøva - Oppgraderte løa og bygde nytt bustadhus og redskapshus, fornya frukthagen

Hans og Gro - Starta Syse gard i 2006 og har utvida drifta fram til i dag

2006

Hans og Gro - Starta Syse gard i 2006 og har utvida drifta fram til i dag

Erling og Sigrid - Er ein del av drifta i stort og smått

2022

Erling og Sigrid - Er ein del av drifta i stort og smått